top of page
Pokój monitorujący

BEZPIECZEŃSTWO

UTM, Firewall, systemy DLP, MDM

Bezpieczeństwo sieci oraz danych wewnątrz organizacji, są kluczowymi aspektami działania firmy. Wdrożona dyrektywa GDPR (RODO) kładzie duży nacisk na dołożenie wszelkich możliwych starań do zabezpieczenia danych. Jednym z najlepszych rozwiązań jest wdrożenie urządzenia UTM, które w znaczący sposób podnosi efektywność zabezpieczeń.

Kluczowe aspekty bezpieczeństwa

network.png

Bezpieczeństwo sieci

Zabezpieczenia Hardware

Bezpieczeństwo to podstawa. W obecnych czasach prowadzone są zautomatyzowane ataki na organizacje, które powodują wielomilionowe straty. Cyberprzestępcy szukają luk w zabezpieczeniach oraz wykorzystują nieaktualizowane urządzenia w celach dostępu do zasobów firmowych. Dzięki rozwiązaniom FortiGate zmniejszamy ryzyko związane ze skutecznym atakiem na sieć i dane. Rozwiązania Fortinet posiadają wiele funkcjonalności mających pozytywny wpływ na bezpieczeństwo.

FortiGate | NGFW | IPS | Antywirus | VNP i SSL | Forti Cloud

cctv.png

Stały monitoring zasobów

Nadzór nad siecią LAN

Prewencja jest najlepszą metodą ochrony. Dzięki monitorowaniu najważniejszych aspektów sieci firmowej, wydajności, obciążenia kluczowych elementów, jesteśmy w stanie optymalizować bieżące zasoby, tak aby sprostały zapotrzebowaniu. 
Możemy wykrywać zagrożenia i błędy zanim będą miały wpływ na środowisko produkcyjne.
 
Nagios | Chceckmk | Atera

protection.png

Zero Trust Security

Polityka zero zaufania

Zamiast zakładać, że wszystko za drzwiami naszej firmy jest bezpieczne, model Zero Trust przyjmuje, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa, i weryfikuje każde połączenie, tak jakby pochodziło z zewnętrznej sieci (internet). Niezależnie do tego, skąd pochodzi połączenie lub jakich zasobów dotyczy, model Zero Trust wymaga, aby „nigdy nie ufać i zawsze weryfikować”. Zanim dostęp zostanie udzielony, każde połączenie musi zostać w pełni uwierzytelnione, autoryzowane i zaszyfrowane.

Microsoft 365 | Microsoft 365 Defender | Fortinet

laptop.png

Mobile Device Management

Zarządzanie urządzeniami firmowymi

Zarządzanie urządzeniami użytkowników może zostać rozszerzone o wymagane przez firmę aplikacje, wprowadzenie listy aplikacji zakazanych czy zdalną instalacje wymaganych certyfikatów. W razie konieczności możliwe jest zdalne usuwanie danych firmowych z wdrożonego urządzenia. Do zarządzanych urządzeń można dołączyć również smartphony oraz tablety.

Microsoft InTune | Apple Business Manager

pendrive.png

Data Leak Protection

Ochrona przed wyciekiem i kradzieżą danych

Zabezpieczenie mające na celu kontrole ważnych i poufnych dokumentów wewnątrz organizacji. Dzięki temu rozwiązaniu uniemożliwiamy nieautoryzowaną wysyłkę plików z firmowych komputerów, zabezpieczamy pliki przed kopiowaniem, drukowaniem czy przegrywaniem na pendrivy i dyski zewnętrze. W razie naruszenia procedur jesteśmy natychmiast alarmowani a niedozwolona akcja jest blokowana.

Microsoft 365 | Safetica

software.png

Phishing Simulation Trening

Szkolenia z zakresu wyłudzeń i zachowania bezpiecznych praktyk

Pokażmy różne przykłady ataków, zademonstrujemy, jak mogą wyglądać nieprawdziwe maile, nauczymy, jak unikać niebezpieczeństw. Wykonamy również test praktyczny z przyswojonej wiedzy i wdrożymy niezbędne działania naprawcze.

Microsoft 365 | Microsoft Security | Microsoft 365 Defender

3 kroki do bezpiecznego IT

1

Dokumentacja

2

Procedury

3

Świadomość

bottom of page